Het begon allemaal tijdens een vergadering op een koude novemberavond in 2010. Voor menig handelaar was de tijd rijp om de handen in elkaar te slaan (en de mouwen op te rollen) en na jaren van afwezigheid een handelsvereniging op te richten.


Het opzet was simpel: elke handelaar en zelfstandige kon zich aansluiten indien er interesse was om samen mee te bouwen aan een ‘beter’ Ruisbroek. We zouden van Ruisbroek een betere plaats maken om te leven – een eenvoudige en idealistische doelstelling. De ‘Handelsvereniging Ruisbroek Leeft!’ was geboren en meteen werden allerlei voorstellen op tafel gesmeten om onze doelstellingen te concretiseren.


Met enige fierheid mogen we zeggen dat we al resultaat geboekt hebben. De jaarmarkt is terug een evenement in plaats van een verplichting. De communicatie met de gemeente is herboren (en wordt nog steeds beter) – mede dankzij het grote verkiezingsdebat in 2012. En de eerste tekenen van een ‘leefbaarder’ Ruisbroek zijn al te merken, zoals de groene herstelplannen van ‘de beemd’.